Τρίτη 09/01 η πρώτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 1η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 9/1/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00πμ με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Νομιμοποίηση και έγκριση παράστασης δικηγόρου για την υποστήριξη της από 25-2-2015 έφεσης του Δήμου κατά της 480/2014 αποφάσεως του Μον.Πρωτοδικείου Αθηνών τμήμα απαλλοτριώσεων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Συγκρότηση Επιτροπής για την διενέργεια του Διαγωνισμού του έργου: “Κατασκευές για υλοποίηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων”, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.β.
2.Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 576/2017 απόφασης της Ο.Ε και νέα συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου για την διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού της παροχής επιστημονικής υπηρεσίας: “ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2017” σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.9α λόγω κωλύματος εκπροσώπησης της κας Μαρίας Σουλιωτάκης ως τακτικό μέλος.

 

Η σελίδα notiansvoice.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες Πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close