Τα θέματα της 5ης συνεδρίασης Του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 5η/2018 Δημόσια – Ανοικτή – Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, την 26η Μαρτίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
 
1. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2018, του Οργανισμού Αθλητισμού Πολι-τισμού και Παιδικής Αγωγής (ΟΑΠΠΑ).
2. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού, έτους 2018, του Ιδρύματος Κοινω-νικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης.
3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, που βρίσκεται στον όρμο Ζώσκα στη Βουλιαγμένη.
4. Εκμίσθωση χώρου στάθμευσης μπροστά από το ξενοδοχείο “Divani Apollon Palace” με απευ-θείας συμφωνία.
5. Έγκριση της επέκτασης της παιδικής χαράς 24ης Ιουλίου στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.
6. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτι-κού εξοπλισμού στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”.
7. Αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” Άξονας Προτεραιότητας “Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων” με τίτλο “Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας”.
8. Υποβολή πρότασης και αιτήματος χρηματοδότησης από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρό-γραμμα “ΑΤΤΙΚΗ” 2014-2020 (ΕΣΠΑ 2014-2020) με τίτλο: “Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίας”.
9. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2015 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαί-δευσης Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
10. Σύναψη συμφωνίας με την τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. για υπηρεσίες διατραπεζικών ει-σπράξεων.
11. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Συνδέσεις ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων – Τμηματικές αποκαταστάσεις αγωγών ακαθάρ-των».
12. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης συ-μπληρωματικής σύμβασης του έργου «Κατασκευή Ανελκυστήρα στο Δημαρχείο».
13. Έγκριση α) του 2ου Α.Π.Ε. του έργου “Δημοτική οδοποιία – Κατασκευή & Συντήρηση οδών – Επισκευή τσιμεντοδρόμων” β) αναμόρφωση ποσού προϋπολογισμού του έργου με Κ.Α. 30-7323.022 λόγω απολογιστικών εργασιών (αρχαιολογία) και γ) της 2ης παράτασης της συμβα-τικής προθεσμίας περαίωσης του έργου.
14. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου “Ανάπλαση δημοτικών κοιμητηρίων”.
15. Συμμετοχή Δημάρχου στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υ-γιών Πόλεων.
16. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: “Εναλλακτική Αξιοποίηση Πράσινων και Οργανικών Αποβλήτων”.
17. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης προμηθειών.(αρ. πρωτ. 10270/20.3.2018)
18. Έγκριση δαπάνης επέκτασης – τροποποίησης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορα σημεία του Δήμου.
19. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση προσωρινής θέσης στάθμευσης τουριστικού λεωφο-ρείου έμπροσθεν του ξενοδοχείου “ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ” στη Βάρκιζα.
20. Παράταση της προθεσμίας για την κατάθεση των δικαιολογητικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ. αρ. 331/2017 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (Κοιμητήριο της Δ.Ε. Βάρης).
21. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου, ως Προέδρου του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης χώρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και του αναπληρωτή του, καθώς και τον ορισμό υπαλλήλου του Δήμου ως Γραμματέα του ως άνω συμβουλίου και του αναπληρωτή του, για το έτος 2018.
22. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου, ως Προέδρου του Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης χώρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και του αναπληρωτή του, καθώς και τον ορισμό υπαλλήλου του Δήμου ως Γραμματέα του ως άνω συμβουλίου και του αναπληρωτή του, για το έτος 2018.
23. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2017 από το Δήμο στον “Αθλητικό Όμιλο Βουλιαγμένης”.
24. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2017 από το Δήμο στον Αθλητικό Σύλλογο “Μενάλκης”.
25. Χρηματοδότηση δράσεων του “Αθλητικού Ομίλου Βουλιαγμένης”.
26. Χρηματοδότηση δράσεων του Αθλητικού Συλλόγου “Μενάλκης”.
27. Χρηματοδότηση δράσεων του “Αθλητικού Ομίλου Διλόφου”.
28. Επιβολή προστίμου λόγω αυθαίρετου ελλιμενισμού του σκάφους με αρ. νηολογίου “ΛΠ 3596-Θ του Κοκόλου Κωνσταντίνου του Χριστόδουλου στο Μόλο Αλιέων Βάρκιζας.
29. Έγκριση ή μη κοπής πεύκων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αρτέμιδος 12 στην Δ.Ε. Βούλας.
30. Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Άρεως 9 στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Η σελίδα notiansvoice.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες Πληροφορίες

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο